Five Tribes

250.00₪מחיר

חמישה שבטים, חמישה צבעים ולכל אחד יכולת אחרת. תכננו בכל תור באלו שבטים להשתמש כדי להשיג את מירב הנקודות.

לגילאי 12+

מספר שחקנים: 2-4

זמן משחק: 90 דקות

  • תלות מעטה בשפה האנגלית - הוראות באנגלית

Credit Cards Gladly Accepted