top of page

המלצה אישית

על משחקי קופסא מגילי

סמנו את גיל השחקנים, מספר השחקנים, זמן המשחק ורמת המורכבות ואחזור אליכם עם משחק מומלץ.

ההמלצות ניתנות בצורה אישית ולכן לפעמים לוקח לי זמן להגיב,
אנא היאזרו בסבלנות. 

שפה במשחק:
bottom of page