My First Stone Age

200.00₪מחיר

במשחק המקסים הזה, הילדים חוזרים לעידן האבן ומקימים לעצמם בקתות באמצעות איסוף המשאבים המתאימים על ידי זכירת המיקום שלהם. הם יכולים גם לשרוק לכלב לעזרה....

מספר שחקנים 2-4

לגילאי 5+

זמן משחק: 15 דקות

המשחק ללא תלות בשפה - הוראות באנגלית

Credit Cards Gladly Accepted