Mr. Jack מר ג'ק

200.00₪מחיר

משחק נפלא ומלא מחשבה לזוג בו אחד מגלם את ג'ק המרטש והשני את הבלש שמנסה לתפוס אותו. מטרת השחקן שמגלם את ג'ק היא לברוח תוך 8 תורות ומטרת הבלש היא להכריז פעם יחידה במשחק, מי מהדמויות היא ג'ק. 

מספר שחקנים: 2

לגילאי 8+

זמן משחק: 30 דקות

משחק ללא תלות בשפה - הוראות באנגלית

Credit Cards Gladly Accepted