Li-La-Laut

55.00₪מחיר

קישור של תנועה וקול לאיסוף קלפים במשותף במשחק המקסים הזה לגיל הצעיר. 

לגילאי 4+

מספר שחקנים: 2-6

זמן משחק: 10 דקות

המשחק ללא תלות בשפה - הוראות באנגלית

Credit Cards Gladly Accepted