Imhotep

240.00₪מחיר

דרכים רבות לנצחון וכולן מגיעות בספינות. במשחק תנסו להשיט את חלקי המשחק שלכם לאתרים שונים במצרים העתיקה כדי להשיג את מירב הנקודות תוך שימוש במהלכים אסטרטגיים. 

לגילאי 10+

מספר שחקנים:2-4

זמן משחק: 60 דקות

  • תלות מעטה בשפה האנגלית - הוראות באנגלית

Credit Cards Gladly Accepted