קטאן ערים ואבירים הרחבת 5-6 שחקנים

110.00₪מחיר

עכשיו אפשר לזרוע עוד יותר הרס עם עוד שחקנים ואפשר לשחק עם 5 או 6 שחקנים.

Credit Cards Gladly Accepted