קטאן יורדי הים הרחבת 5-6 שחקנים

110.00₪מחיר

קטאן יורדי הם עכשיו אפשר גם לשחק עם יותר מארבעה שחקנים. מוסיף חלקים כך שאפשר לשחק עם 5 או 6 שחקנים.

Credit Cards Gladly Accepted